Софтуер

 
 
 

Чрез нашите софтуерни решения, ние помагаме на бизнеса да се адаптира в постоянно променящата се технологична среда. В основата на нашата визия стоят разбирането на потребностите на клиента и разбирането на възможностите, които различните технологии предоставят. Анализирайки различните пазари , проучваме ефектите от технологичния прогрес върху развитието на бизнеса. Ние можем да Ви помогнем да се представите по-добре пред клиенти, чрез стилен и модерен уеб сайт, да продавате повече чрез приложение за он-лайн търговия или да оптимизираме бизнес процесите си чрез разработка на персонализирани приложения.

Нашият софтуерен екип се състои от висококвалифицирани софтуерни инженери, разработчици и дизайнери. Ние инвестираме в поддръжката на позитивна и креативна работна среда за нашите клиенти и колеги. Това ни помага да реализираме успешно сложни проекти в кратки срокове и с високо качество. Ние не се страхуваме от предизвикателствата, за това част от нашия опит е свързан с разработваме международни проекти, интеграции на различни видове софтуерни продукти, оптимизации на решения посредством репликиране на бази данни, балансиране на натоварването и др.

Технологии

База данни

Oracle 11g, 12c
MySQL

Разработка

Oracle PL/SQL, SQL
Java
PHP 5,HTML5 , CSS 3
Bootstrap
JavaScript & AJAX
jQuery, jQuery UI, jQuery
Google Maps API
JSON,XML

Платформи

Oracle Apex
JasperReports
Joomla
cPanel
Apache web server

Нашият опит в цифри

00
Бизнес решения
00
Уеб сайта
00
Щастливи клиенти

ERP решения

 
 
 

ERP приложенията са всички софтуерни продукти, които обработват данни за нуждите на бизнеса, спомагат за контрола и развитието му. Те са ключов фактор за повишаване на производителността и конкурентността на дадена компания. Този вид приложения подпомагат развитието на бизнеса чрез автоматизиране на процесите , възможността за анализиране на данните и подобряване на контрола.

Ние имаме богат опит в разработката на ERP решения в различни мащаби – от малки модули за нуждите на отделни отдели до цялостни решения, обхващащи всички аспекти на даден бизнес. Приложенията , които ние предлагаме и разработваме са гъвкави и позволяват лесно да бъдат моделирани спрямо конкретната нужда. Но ние не спираме до тук, защото знаем, че е важно различните софтуерни продукти да обменят данни по между си. За това поемаме предизвикателствата, свързани с интегрирането не само на отделни модули, а на приложения, разработени от други компании. По този начин нашите клиенти могат да запазят съществуващите си софтуери и да добавят само това, от което имат нужда.

Реализирани проекти

управление на автопарк

приложението обработва данни за фирмените транспортни средства, потреблението на горива и разпределението на разхода по направление. Приложението се интегрира с електронните фактури на OMV България.

финансово управление

системата обработва и анализира данни за приходни и разходни фактури, касови и банкови разплащания, бюджетиране и изпълнение на бюджетна рамка. Интеграция с Централната европейска банка за автоматизирано получаване на валутни курсове.

човешки ресурси

приложението обработва данни за проведени интервюта с кандидати за работа, електронно досие на служители, автоматизира процеса по изваждане на необходимите документи за изпращане на български служители в Русия.

управление на строителни процеси

приложението обхваща дефиниране на количествени сметки за обект, графици на изпълнение, графици на доставка и организация на търгове за материали и подизпълнители. Системата се интегрира успешно със системата за финансово управление.

проучване на пазара на имоти

приложението обработва данни за продаващите се имоти, картотека на брокерите и възможност за анализ на пазарните тенденции. Интеграция с Google Maps API

Строителен склад

системата обработва данните за поръчката, доставката и влагането на материали на строителен обект. Интеграция със счетоводен софтуер.

хотелски резервации

приложението автоматизира процеса по резервиране на стаи в малки и средни хотели, съхранява данни за клиенти, издадени фактури и др.

система за столова

приложението управлява процеса по получаване на безплатна храна за служители чрез интеграция с RFID карти и четциI

  • Other
  • Financial
  • Warehouse
  • HR
  • Construction
  • Contact

Уеб дизайн

 
 
 
Уеб сайтовете са електронната визитка на съвременния бизнес. Те са неразделна част от маркетинговата стратегия на всяка компания и имат значимо влияние върху взимането на решения от страна на клиентите. За това е важно не само да бъдат добре изработени, а и да бъдат съобразени с вкусовете и тенденциите на целевата група на дадена компания. Успехът на една страница зависи от крехкия баланс между визуални ефекти, стилистика, отговаряща на фирмената идентичност и интуитивен начин на представяне на данните.

Креативност

Стил

Интуитивност

Качество

Нашият екип има опит в създаването на стилни и креативни страници, отразяващи фирмената визия и имидж на нашите клиенти. Уеб сайтовете , които разработваме, са съобразени с добрите практики и модерните технологии за да бъде постигнат максимален ефект на различни платформи и устройства. Ние предлагаме гъвкави варианти, съобразени с времето и бюджета , който искате да инвестирате. А нашият екип ще Ви помогне да представите бизнеса си по най-добрия начин , не само чрез уеб сайт, но и чрез различните видове социални мрежи.

Добрият уеб сайт е задължителен за всяка доказала се компания, но е още по-ключов за стартиращи и по малки фирми. Ние влагаме най-доброто от себе си във всеки проект, защото вярваме , че Вашият успех е и наш успех.

Електронна търговия

 
 
 

Електронна търговия

Електронната търговия е една от най-бързо развиващите се и навлизащи в ежедневието търговски практики. Онлайн магазините се превръщат в задължителен елемент от представянето на всяка компания, която развива търговска дейност. Електроните платформи за пазаруване спомагат за увеличаването на продажбите дори и на традиционните търговски продукти без да довеждат до увеличаване на разходи за реализация на стоките.

Електронната платформа за продажба на стоки трябва да бъде съобразена със спецификата на продуктите и аудиторията, която се цели да бъде заинтересована. В зависимост от тези фактори се подбира най-подходящата технология и дизайн, с които да бъде реализиран онлайн магазинът.

Достъпност

Рентабилност

Сигурност

Интеграция

Нашият екип има опит в разработката на електронни магазини и тяхната интеграция с различни бизнес платформи като складови и счетоводни софтуери, интеграции с куриерски и разплащателни системи и др. Ние предлагаме гъвкави варианти, съобразени с времето и бюджета , който искате да инвестирате. А нашият екип ще Ви помогне да представите бизнеса си по най-добрия начин